Klachtenbehandeling – DenTex – Den Burg

Klachtenbehandeling

Wanneer u eens niet helemaal tevreden bent.

Wij nemen elke reactie en/of klacht serieus, uw bevindingen zijn namelijk belangrijk voor ons. Wij horen het daarom graag als u ergens niet tevreden over bent, want alleen dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. In eerste instantie kunt u natuurlijk zelf uw klacht en/of probleem kenbaar maken bij uw behandelaar, maar we kunnen ons voorstellen dat dit soms lastig is daarom kennen wij ook een:

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe zou dit altijd moeten lukken maar het kan natuurlijk een keer gebeuren dat we er samen niet uit komen. In dat geval kunt u terecht bij de NMT, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

De NMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling van de NMT zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.nmt.nl).

Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,25 p.m.).

Garantie

Als onze patiënt kunnen u het volgende van ons verwachten:

Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd, conform de in de beroepsgroep gebruikelijke normen. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, onder meer op het gebied van infectiepreventie, inrichting van de praktijk, scholing van medewerkers en stralingsrichtlijnen van röntgenapparatuur.

Voorafgaand aan de behandeling kunt u een begroting en behandelplan vragen.

Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan €150 bedragen krijgt u altijd van uw tandarts een begroting en behandelplan.

Indien tijdens de behandeling blijkt dat de kosten meer dan 10% boven de begroting uit gaan komen, wordt dit eerst met u besproken. Tandheelkunde is en blijft een ambachtelijk beroep. We hebben te maken met de biologie en het afwerende vermogen van de patiënt.

Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk brengen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte.

Indien u van mening bent dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten dat wij ons uiterste best zullen doen om het probleem zo goed mogelijk op te lossen.

In eerste instantie vragen wij u uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen.

Daar waar dit niet mogelijk blijkt, hebben wij een formele klachten regeling, welke hierboven reeds is besproken. Binnen hieronder gedefinieerde periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen, of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Van u verwachten wij normaal onderhoud, regelmatig bezoek aan de tandarts en uiteraard geen wijzigingen in het werkstuk door andere partijen.

Als blijkt dat uw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.